Banderoller
  Hem - Bandning - Banderoller - Inplastning - Krympfilmning - Påsförslutning - Spik - Tejp - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Banderollering är ett smart, effektivt, billigt, praktiskt, enkelt och säkert sätt att paketera varor såsom böcker, matvaror, CD-skivor. Genom att banderollera varan kan kunden läsa viktig information, reklam, innehållsdeklaration och liknande samtidigt som denne ser produkten i fråga.

Samtidigt som banderoller är effektiva ur affärsmässig synpunkt är det även en säkerhet. Tag exemplet med en färdig lunchlåda eller en Club-sandwich som är banderollerad. Visserligen ligger den inplastad eller i en plastbox. Men för att över huvud taget kunna öppna den måste man även bryta banderolleringen. På så sätt man man se om någon har öppnat varan eller om den är skadad. Kunden kan se varan då inplastningen eller boxen är genomskinlig samtidigt som denne kan få viktig och nödvändig information om produkten.

Banderollering kan även i många fall användas istället för bandning eller krympfilmning som ett mer kostnadseffektivt alternativ för paketering av varor.

Det finns ett antal olika varianter av banderolleringsmaskiner och alla fyller de en mycket viktig funktion. Att skydda produkter, ge kunden viktig information och att göra bra reklam för tillverkare eller återförsäljare.

Användningsområde
Banderoller kan du använda till de flesta produkter som förslutning, förvaring och paketering. Grafiska varor såsom tidskrifter, underlägg böcker och liknande är idealiska att banderollera. Livsmedel av alla de slag såsom färdiga lunchlådor, korvförpackningar, köttfärslådor och likande är även de lysande exempel på vilken nytta banderoller gör. Kort och gott kan du banderollera de flesta produkter och på så sätt skydda, göra reklam för och ge information om produkten.

Mer information hittar du på ASMs sida om banderollering

Banderollband med tryck