Inplastning
  Hem - Bandning - Banderoller - Inplastning - Krympfilmning - Påsförslutning - Spik - Tejp - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Inplastning är det mest praktska och effektivaste sättet att skydda gods mot damm, fukt och repor. Vid godssäkring med inplastning skyddas godset med hjälp av en tunn plasttejp, så kallad sträckfilm, som lindas runt i flera lager. På så sätt får du ett lufttätt hölje som skyddar varorna mot det mesta.

Det finns flera olika sätt att plasta in gods med sträckfilm. Å ena sidan kan du utföra inplastningen på manuellt sätt med så kallad handsträckfilm, å andra sidan kan du plasta in med maskinsträckfilm.

Manuell inplastning
Vid manuell inplastning håller du i en handsträckfilmshållare med plastrullen på. Sedan fäster du den lösa änden vid godset och roterar själv runt för att plasta in.

Främst passar manuell inplastning för mindre lager och butiker som inte plastar in gods i stor utsträckning. Då denna typ av inplastning trots allt tar längre tid och kräver mer arbetskraft. Dock slipper aktören inköp av dyra maskiner.

Maskinell inplastning
Vid maskinell inplastning kan du välja mellan hel- och halvautomatisk inplastning. Vid halvautomatisk inplastning trär du på sträckfilmsrullen på en maskinarm, som efter att du fäst den lösa änden vid godset, automatiskt roterar det och plastar in. Vid helautomatisk inplastning känner maskinen själv av pallens höjd och sköter inplastningen helt automatiskt.

Denna typ av inplastning är idealisk för större lager, industrier och butikskedjor då själva inplastningen går snabbare och inte kräver mer arbetskraft än att någon trycker på en knapp. Då kompenseras priset för maskinen med besparingen av arbetskraft.
Mer om ämnet på ASMs webbplats inplastning.

Inplastning