Krympfilmning
  Hem - Bandning - Banderoller - Inplastning - Krympfilmning - Påsförslutning - Spik - Tejp - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Vid tillfällen då enskilda produkter oavsett storlek behöver ett prydligt, lufttätt och fukttätt skydd är krympfilmning ett bra och billigt alternativ. Plasten ger ett prydligt och snyggt intryck samtidigt som den skyddar produkten från damm, fukt och andra skador. Oavsett om det för tillfället är ett frimärke, en kortlek, en trave tallrikar eller en hel säng som ska krympfilmas är denna metod idealisk och en mycket enkel och billig lösning.

Krympfilmning är en mycket enkel metod som är mindre komplicerad än det verkar. Metoden innebär att plasten runtomkring produkten som ska inpackas utsätts för värme under en mycket kort tid. Värmen medför att plasten drar ihop sig och bildar då ett tätsittande och skyddande lager runt godset. Metoden kan utföras helt automatiskt eller med hjälp av enklare maskiner, beroende på i vilken utsträckning behovet av krympfilmning är. Plasten kan även försegla produkten eller godset utan att ha krympegenskaper (vinkelsvetsning).

Krympfilmsmaskiner
Det finns många olika sorters maskiner vid krympfilmning, samtliga med olika specialiteter. Det finns allt från halv- och semiautomatiska maskiner till helautomatiska maskiner. Det finns maskiner som är anpassade för inplastning och krympning per timme och det finns de maskiner som är anpassade att klara av hundratals inplastningar och krympningar per timme.

Vilken metod som är passande avgörs av behovet av krympfilmning. De som är i större behov av krympfilmning, till exempel större lager eller industrier tjänar på att införskaffa en automatisk krympfilmsmaskin som klarar av fler inplastningar per timme.
Mer här om krympfilmning på ASMs webbplats.

krypmfilmsmaskiner