Spik
  Hem - Bandning - Banderoller - Inplastning - Krympfilmning - Påsförslutning - Spik - Tejp - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Spik eller nagel är en metallstav som är smidd eller dragen av metalltråd där ena änden är spetsig och den andra försedd med ett större eller mindre huvud, en så kallad skalle. Spikens tvärsnitt är oftast fyrkantigt men kan även vara runt. Vissa tillämpningar kräver extra motstånd mot utdragning och där är spiken försedd med hullingar (ankarspik, gipsplattespik) eller är spiralvridet (takplåtspik). Spik används för att sammanfoga, eller nagla fast, trä mot trä eller andra material mot trä. Spik slås in i de olika materialen med hammare i de flesta fall, större spik kan slås in med en liten slägga eller huvudet på en yxa.

Användningsområdet för spik är många. Lister, skoklackar, tavelramar, dörrfoder, paneler, byggplattor, regelverk, pallar, takstolar och takpapp är bara ett axplock av de olika användningsområdena. Vid tillfällen då spik och spikning förekommer i stor utsträckning, såsom byggarbetsplatser och dylikt är spikpistoler till mycket stor användning. Spikpistoler finns i olika former och är av olika kvalitet och är anpassade för olika situationer. Det finns spikpistoler anpassade speciellt för byggindustrin, speciellt anpassade för möbelsnickeri, lister, glasmästeri och så finns det spikpistoler som är anpassade att användas med tryckluft. Kort och gott finns det spikpistoler för alla användningsområden inom just spikning.

Framförallt är det större bygg-, anläggnings- och emballageindustrier som använder sig av spikpistol då arbetsbördan minskar avsevärt vid användning, jämfört med en hammare. En annan fördel och anledning till att spikpistol används är dess effektivitet. Det går mycket fortare att spika i en spik med pistol jämfört med det traditionella sättet att använda sig av hammare.
På ASMs webbplats kan man här läsa mer om spik.